Náš tým

JUDr. Jan Olejníček

vzdělání:
2000 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
2003 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.)
2004 Složil advokátní zkoušku a stal se advokátem
odborná praxe:
2000-2004 advokátní koncipient
2005-2011 advokát, společník advokátní kanceláře
2011- dosud advokát a zakladatel advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal
další činnost:
2011-2013 asistent a poradce poslance
2013- dosud asistent a poradce senátora
asistent a poradce poslance

Honza je zakladatelem advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal.

Díky své dlouholeté praxi a získaným zkušenostem ve veřejnoprávním světě se Honza zaměřuje především na níže uvedené oblasti práva, které v poslední době nabývají stále na větším významu a důležitosti.

zaměření:
veřejné zakázky, strukturální fondy EU, operační programy v rámci EU, správní právo, závazkové právo, právo nemovitostí.

znalost jazyků:
angličtina

JUDr. Václav Král

vzdělání:
2011      Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
(Mgr.)
2013      Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
(JUDr.)
2015      složil advokátní zkoušku a stal se advokátem

odborná praxe:
2009-2010       asistent rozhodce u rozhodčího soudu
2009-2010       právní asistent u ústavu práva a právní
vědy
2009-2010       právní asistent v advokátní kanceláři
2011-2012       právník ve státní instituci
2012-2015       advokátní koncipient
2015- dosud    advokát, trvale spolupracuje se zakladatelem advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal

Václav je ředitelem advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal.

Na Václava se můžete spolehnout vždy při zastupování v soudním procesu nebo při řešení veškerých otázek spojených s problematikou závazkového práva, práva nemovitostí či veřejných zakázek, protože to je právní oblast, na kterou se specializuje.

zaměření:
závazkové právo, korporátní právo, právo nemovitostí, právo veřejných zakázek, správní právo, soudní proces

znalost jazyků:
angličtina, němčina, francouzština

JUDr. Jan Tlapák

vzdělání:
2013 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
2016 složil advokátní zkoušku a stal se advokátem
2017 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.)
odborná praxe:
2011-2012 právní asistent v advokátní kanceláři
2013-2016 advokátní koncipient
2016-dosud advokát, trvale spolupracuje se zakladatelem advokátní kanceláře Olejniček et Soter Legal

Honza je zástupcem ředitele advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal.

další činnost:
2018-dosud členem Sboru rozhodců Fotbalové asociace České republiky
2020-dosud členem Sboru rozhodců Svazu futsalu České republiky od roku 2020

Když se nám nepodaří sjednat dohodu, tak se nevyhneme soudnímu procesu, ve kterém bude na Vaší straně stát Honza. Pokud na soud nedojde, tak se spolehněte na jeho znalosti v závazkovém, nebo nemovitostním právu.

zaměření:
závazkové právo, právo nemovitostí, soudní proces

znalost jazyků:
angličtina, francouzština

Mgr. Lukáš Kykal

vzdělání:
2008      Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
(Mgr.)
2015      složil advokátní zkoušku a stal se advokátem

odborná praxe:
2008-2015        advokátní koncipient
2015-dosud      advokát, trvale spolupracuje se zakladatelem advokátní kanceláře Olejniček et Soter Legal

zaměření:
občanské právo, trestní právo, rodinné právo, soudní proces

znalost jazyků:
angličtina

Mgr. Ľubomíra Čižmárová

vzdělání:
2015 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.)
2019 Složila advokátní zkoušku a stala se advokátkou
odborná praxe:
2011-2014 odborná právní praxe v slovenské advokátní kanceláři
2015-2019 advokátní koncipientka
2019- dosud advokátka

Ľubka se v naší kanceláři zabývá zejména vymáháním pohledávek, právem závazkovým a problematikou v oblasti veřejných zakázek a nemovitostí. Dále je Ľubce svěřeno zastupování klientů v řízení před soudy.

zaměření:
občanské právo, nemovitosti, závazkové právní vztahy, veřejné zakázky, soudní proces

znalost jazyků:
angličtina

Mgr. Jitka Švecová

vzdělání:
2016 Západočeská univerzita v Plzni, fakulta právnická, obor právo a právní věda (Mgr.)
odborná praxe:
2011-2012 asistentka v reklamační oddělení internetového portálu
2012- dosud právní asistentka

zaměření:
závazkové právo, právo nemovitostí

znalost jazyků:
angličtina, francouzština

Mgr. Michaela Drátovská

vzdělání:
2010     Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
(Mgr.)
odborná praxe:
2008-2009        MŠMT, administrativní podpora
projektových manažerů OP VK
2009-2010        MŠMT, administrativní podpora
projektových manažerů OP VaVpI
2010-2014        MŠMT, projektový manažer OP VaVpI
2015-2017        SSHMP, právník
2018-dosud      advokátní koncipient

znalost jazyků:
němčina, angličtina

Tereza Hořáková

vzdělání:
1994 Střední škola knihkupecká
odborná praxe:
2017-2018 asistentka v advokátní kanceláři
2019- dosud správa pohledávek

 

 

Mgr. Nicol Kalábová

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2021 Olejníček et Soter Legal. Všechna práva vyhrazena.